Handledarna

 
 
 

Fastnar er arbetsgrupp ibland i problemtänkande?
Söker ni fler vägar att möta utmaningar?
Har ni säkrat kvalitetsutvecklingen av ert arbete?
Tar ni vara på personalens kompetens?
Tar ni er tid att reflektera över er arbetssituation och era arbetsuppgifter?

 

Svarade du nej på några av de här frågorna då kan grupphandledning vara något för er/dig.

 

För vem är handledning?